§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2195

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2021 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.