§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2195

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2021 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 892) w § 1 w pkt 2 lit. j otrzymuje brzmienie:

"j) chemiczne środki obezwładniające w postaci:

– ręcznych miotaczy substancji obezwładniających,

– plecakowych miotaczy substancji obezwładniających,

– granatów łzawiących,

– innych urządzeń przeznaczonych do miotania środków obezwładniających,".