§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020... - Dz.U.2020.1211 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1211

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lipca 2020 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.