§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020... - Dz.U.2020.1211 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1211

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lipca 2020 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014 i 1115) w załączniku do rozporządzenia po lp. 169 dodaje się lp. 170 i 171 w brzmieniu:
170Państwo KuwejtKuwejt, Ambasada RP

Al-Jabriya, Block 7, Street 3, Villa 20 13051 Kuwait

170
171Zjednoczone Emiraty ArabskieDubaj, Hotel Rose Rayhaan by Rotana Sheikh Zayed Road

P.O. Box 126452 Dubai

171