Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.884

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 11 maja 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą

Na podstawie art. 14 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 772) w załączniku po lp. 201 dodaje się lp. 202 i 203 w brzmieniu:

"

202Republika WłoskaPalermo, Konsulat RP*

Via de Amicis 15

90143 Palermo

202
203Republika FrancuskaStrasburg, Stałe Przedstawicielstwo RP przy

Radzie Europy w Strasburgu

2, rue Geiler

67000 Strasbourg

203

".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).