Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.19

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 stycznia 2019 r.
§  2.  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do ustalenia stanowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych od dnia 3 kwietnia 2018 r.