§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.19

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 stycznia 2019 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.