Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.815

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2018 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 897 oraz z 2018 r. poz. 247) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.