Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.815

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 105 i art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 897 oraz z 2018 r. poz. 247) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

WyszczególnienieMnożnik kwoty bazowej
Lp.Grupa uposażenia zasadniczegoKategoria uposażenia zasadniczego
III
1195,371-
2184,771-
3173,1713,091
4162,8712,791
5152,5712,491
6142,3212,221
7132,2822,191
8122,0912,041
9112,0411,991
10101,9911,941
11091,9411,891
12081,8911,841
13071,8411,791
14061,7411,691
15051,7011,651
16041,6011,551
17031,5611,511
18021,4811,422
19011,0310,981
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).