Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.947

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1305 oraz z 2016 r. poz. 698) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do ustalania wysokości uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej od dnia 1 stycznia 2017 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

GRUPY ZASZEREGOWANIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MNOŻNIKI PRZECIĘTNEGO UPOSAŻENIA STANOWIĄCE UPOSAŻENIE ZASADNICZE FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Grupa zaszeregowaniaMnożniki przeciętnego uposażenia
401,6585
391,4936
381,1677
371,0726
361,0341
350,9822
340,9775
330,8814
320,8736
310,8662
300,8230
290,8158
280,7808
270,7674
260,7312
250,7308
240,6945
230,6886
220,6830
210,6487
200,6431
190,6310
180,6256
170,5968
160,5705
150,5657
140,5635
130,5532
120,5336
110,5334
100,5114
90,5007
80,4966
70,4776
60,4641
50,4412
40,4268
30,4015
20,3916
10,2469