Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.820

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2018 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 313) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.