Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1879

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 27 września 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. poz. 738, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 1 po wyrazie "orła" dodaje się wyrazy "w kolorze srebrnym, z napisem "POLICJA", haftowany mechanicznie, na czarnym tle,";
2) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Czapka gabardynowa jest w kolorze błękitnoszarym z otokiem w kolorze ciemnoniebieskim. Z przodu na czapce znajduje się wizerunek orła w kolorze srebrnym, z napisem "POLICJA", haftowany mechanicznie, na błękitnoszarym tle. Rondo czapki zawiera usztywniacz, zapewniający regularny owal. Czapkę nosi się nałożoną prosto na głowę. Rozmiar czapki powinien odpowiadać obwodowi głowy. Krawędź daszka powinna znajdować się na wysokości około 3 cm nad linią brwi. Policjanci, którzy pełnią służbę w jednostkach organizacyjnych Policji albo w komórkach organizacyjnych, właściwych do spraw ruchu drogowego, oraz w jednostkach organizacyjnych Policji albo komórkach organizacyjnych, właściwych do spraw prewencji na wodach i terenach przywodnych, nakładają na czapkę pokrowiec w kolorze białym.",

b) w ust. 2 wyrazy "haftowany metodą mechaniczną" zastępuje się wyrazami "haftowany mechanicznie",
c) uchyla się ust. 3,
d) w ust. 4 wyrazy "haftowany metodą mechaniczną" zastępuje się wyrazami "haftowany mechanicznie",
e) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Czapka zimowa antyterrorysty jest typu sportowego i jest wykonana z dzianiny w kolorze czarnym. Czapkę nosi się prosto nałożoną na głowę.

6. Furażerka jest w kolorze ciemnogranatowym. Z przodu na furażerce znajduje się wizerunek orła w kolorze srebrnym, z napisem "POLICJA", haftowany mechanicznie. Furażerkę nosi się lekko przechyloną w kierunku prawego ucha.";

3) w § 7:
a) uchyla się ust. 5,
b) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

"6. Kurtka 3/4 z podpinką jest w kolorze błękitnoszarym. Kurtka jest wykonana z tkaniny nieprzemakalnej i ma dopinaną podpinkę. Na ramionach kurtki są umieszczone naramienniki. Na bokach kurtki znajdują się dwie wpuszczone kieszenie. Kurtka ma z przodu kryte zapięcie na guziki. Wykrój szyi jest wykończony kołnierzem, do którego jest dopinany kaptur oraz kołnierz z tkaniny futerkowej w kolorze szarym. W okresie zimowym kurtkę nosi się z podpinką i kołnierzem z tkaniny futerkowej. Dopuszcza się noszenie kurtki z rozpiętym górnym guzikiem. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych na czas dojścia do miejsca uroczystości zezwala się na noszenie kaptura.

7. Kurtki, o których mowa w ust. 3 i 4, stanowią element ubioru służbowego oraz ubioru ćwiczebnego policjanta.";

4) w § 9:
a) w ust. 1 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

"Koszule nosi się bez krawata, z rozpiętym górnym guzikiem.",

b) uchyla się ust. 6;
5) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

"§ 11a. Kombinezon antyterrorysty w kolorze czarnym jest wykonany z tkaniny trudnopalnej. Kombinezon jest zapinany z przodu na dwa zamki błyskawiczne, kryte plisą, które są wszyte wzdłuż całej długości kombinezonu i na dole każdej nogawki są zakończone zapięciem na taśmę samosczepną. Do kombinezonu jest dopinany kaptur. Rękawy i nogawki kombinezonu są wykończone patkami pozwalającymi na regulowanie ich obwodu. Na piersiach kombinezonu i na jego nogawkach, na wysokości ud, są naszyte skośnie kieszenie z patkami zapinanymi taśmą samosczepną. Na rękawach, między łokciem a barkiem, są naszyte kieszenie z patkami zapinanymi taśmą samosczepną. Z boku kieszeni jest wszyty zamek błyskawiczny. W pasie kombinezonu jest wszyta guma, umożliwiająca dopasowanie kombinezonu do sylwetki.";

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Mundur ćwiczebny jest dwuczęściowy, w kolorze ciemnogranatowym. Bluza ćwiczebna jest zapinana na guziki, kryte plisą. Kołnierz typu stójka jest zapinany taśmą samosczepną. Na ramionach bluzy są umieszczone naramienniki. W górnej części przodów bluzy są naszyte skośnie kieszenie z patkami zapinanymi taśmą samosczepną oraz kryte kieszenie zapinane na suwak. Na rękawach, między łokciem a barkiem, są naszyte kieszenie z patkami zapinanymi taśmą samosczepną. Z boku kieszeni jest wszyty zamek błyskawiczny. Na plecach bluzy i patkach kieszeni rękawów jest umieszczony napis "POLICJA" w kolorze srebrnym, wykonany metodą wgrzewania w materiał. Bluzę nosi się wyłożoną na spodnie ćwiczebne albo włożoną do nich. Spodnie ćwiczebne mają proste nogawki. Na dole spodni jest wszyta taśma umożliwiająca regulację ich obwodu. Spodnie mają dwie boczne, skośne kieszenie wpuszczane. Na bokach nogawek, w ich górnej części, są naszyte kieszenie z patkami zapinanymi na guziki. Na patkach znajduje się napis "POLICJA" w kolorze srebrnym, wykonany metodą wgrzewania w materiał. Spodnie mają szelki przypinane na guziki. Spodnie ćwiczebne nosi się wyłożone na buty.";

7) w § 13 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Trzewiki specjalne są z cholewkami i są z przodu sznurowane. Podeszwa trzewików jest dostosowana do poruszania się w różnych warunkach terenowych i klimatycznych.";

8) w § 14 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Dopuszcza się noszenie kurtki, o której mowa w § 7 ust. 6, zamiast płaszcza wyjściowego całorocznego.";

9) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Pas główny jest w kolorze czarnym. Pas jest wykonany z tkaniny syntetycznej i składa się z dwóch elementów: pasa właściwego i pasa wewnętrznego, który zapobiega przesuwaniu się elementów wyposażenia umieszczonych na pasie właściwym. Pas główny nosi się:

1) w podtrzymywaczach spodni:

a) służbowych:

– letnich do trzewików,

– letnich do półbutów,

– zimowych,

b) ćwiczebnych - przy występowaniu z koszulką z krótkim rękawem T-shirt, koszulką polo z krótkim rękawem oraz z bluzą ćwiczebną włożoną do spodni ćwiczebnych,

c) wyjściowych - przy występowaniu w koszuli wyjściowej letniej;

2) w podtrzymywaczach spódnicy - przy występowaniu w koszuli wyjściowej letniej;

3) na mundurze ćwiczebnym - przy występowaniu w mundurze ćwiczebnym z bluzą ćwiczebną wyłożoną na spodnie ćwiczebne.

2. Policjanci, którzy pełnią służbę w jednostkach organizacyjnych Policji albo w komórkach organizacyjnych, właściwych do spraw ruchu drogowego, noszą do ubioru służbowego i wyjściowego z koszulą wyjściową letnią pas główny skórzany w kolorze białym.

3. Dopuszcza się noszenie ubioru ćwiczebnego bez pasa głównego podczas przebywania na terenie jednostki organizacyjnej Policji.";

10) w § 19 ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7. Spódnica jest w kolorze ciemnogranatowym, o prostym kroju z rozcięciem z tyłu o długości do 15 cm od dolnej jej krawędzi. Dolna krawędź spódnicy powinna sięgać między 5 cm powyżej kolan a 5 cm poniżej kolan. W pasek spódnicy są wszyte podtrzymywacze. Policjant-kobieta nosi spódnicę do ubioru wyjściowego i galowego.

8. Spódnica dla policjanta-kobiety w stopniu generalnego inspektora Policji i nadinspektora Policji ma naszyte wzdłuż bocznych szwów po dwa lampasy o szerokości 2,5 cm każdy oraz wypustki, w kolorze ciemnoniebieskim.";

11) w § 26 w ust. 1 w pkt 1:
a) w lit. a uchyla się tiret piąte,
b) w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h i lit. i w brzmieniu:

"h) bluzy ćwiczebnej,

i) kurtki 3/4 z podpinką;";

12) § 27 otrzymuje brzmienie:

"§ 27. 1. Na nakryciach głowy policjanta umieszcza się wizerunek orła z napisem "POLICJA".

2. Wzór wizerunku orła z napisem "POLICJA" określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.";

13) w § 29 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. Policjanci, którzy pełnią służbę w jednostkach organizacyjnych Policji albo komórkach organizacyjnych, właściwych do spraw ruchu drogowego, oraz w jednostkach organizacyjnych Policji lub komórkach organizacyjnych, właściwych do spraw prewencji na wodach i terenach przywodnych, mogą nosić do ubioru służbowego czapkę gabardynową zamiast czapki letniej służbowej lub czapki zimowej służbowej.

3. Dopuszcza się noszenie przez policjantów spodni wyjściowych albo przez policjantów-kobiety spódnicy oraz:

1) półbutów wyjściowych w zestawie ubioru służbowego z koszulą służbową, koszulą służbową letnią lub swetrem, w okresie letnim,

2) trzewików-botków ocieplanych w zestawie ubioru służbowego w okresie zimowym - w czasie pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Policji, o których mowa w § 30 ust. 2, lub podczas wystąpień służbowych w charakterze przedstawiciela danej jednostki organizacyjnej Policji.";

14) w § 30 w ust. 2 uchyla się pkt 4;
15) w § 32:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Dopuszcza się noszenie ubioru ćwiczebnego przez policjantów:

1) pełniących służbę w:

a) komórkach organizacyjnych właściwych do spraw:

– patrolowych,

– interwencyjnych,

– patrolowo-interwencyjnych,

– konwojowych,

b) oddziałach prewencji Policji lub samodzielnych pododdziałach prewencji Policji,

c) pomieszczeniach dla osób zatrzymanych;

2) sprawujących opiekę nad psem służbowym.",

b) uchyla się ust. 2;
16) po § 34 dodaje się § 34a w brzmieniu:

"§ 34a. Dopuszcza się noszenie umundurowania bez nakrycia głowy przez policjantów pełniących służbę:

1) na stanowiskach rzeczników prasowych lub przez policjantów upoważnionych przez komendantów powiatowych, miejskich lub rejonowych Policji do wykonywania działalności prasowo-informacyjnej - w czasie udzielania informacji środkom masowego przekazu;

2) z wykorzystaniem pojazdu służbowego - w czasie przebywania w pojeździe.";

17) § 47 otrzymuje brzmienie:

"§ 47. Przedmioty umundurowania ubioru wyjściowego i służbowego wydane policjantom mianowanym na okres służby przygotowawczej oraz przedmioty ubioru służbowego wydane policjantom mianowanym na okres służby kandydackiej podlegają zwrotowi, z wyłączeniem przedmiotów wydawanych jednorazowo, półgolfu i obuwia.";

18) w § 50 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Policjanci mianowani na stałe w przypadku zwolnienia ze służby zwracają:

1) przedmioty ubioru służbowego wydane w naturze, których okres używalności nie upłynął, z wyłączeniem:

a) bielizny termoaktywnej,

b) skarpet,

c) obuwia,

d) koszuli służbowej i służbowej letniej,

e) półgolfu,

f) koszulki polo z krótkim rękawem,

g) koszulki z krótkim rękawem T-shirt;

2) przedmioty ubioru ćwiczebnego, z wyłączeniem obuwia i zasobnika osobistego.

2. W przypadku zwolnienia ze służby policjanci mianowani na okres służby:

1) przygotowawczej - zwracają przedmioty ubioru ćwiczebnego, z wyłączeniem obuwia i zasobnika osobistego oraz przedmioty ubioru wyjściowego i służbowego, z wyłączeniem przedmiotów wydawanych jednorazowo, półgolfu i obuwia;

2) kandydackiej - zwracają przedmioty ubioru ćwiczebnego, z wyłączeniem obuwia oraz przedmioty ubioru służbowego, z wyłączeniem przedmiotów wydawanych jednorazowo i obuwia.";

19) w § 51 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Policjanci skierowani na szkolenie zawodowe albo doskonalenie zawodowe centralne zabierają ze sobą umundurowanie wymagane przez jednostkę organizacyjną Policji przeprowadzającą to szkolenie lub doskonalenie.";

20) w załączniku nr 2 do rozporządzenia na końcu dodaje się wzór ubioru policjanta w kurtce 3/4 z podpinką, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
21) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
22) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
23) w załączniku nr 9 do rozporządzenia:
a) pod tabelą nr 1 dotyczącą ubioru służbowego policjanta w okresie letnim uchyla się uwagę nr 4,
b) pod tabelą nr 2 dotyczącą ubioru służbowego policjanta w okresie zimowym uchyla się uwagę,
c) tabela nr 6 dotycząca ubioru ćwiczebnego policjanta otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;
24) w załączniku nr 10 do rozporządzenia:
a) odnośnik nr 1 pod normą umundurowania nr 1 dotyczącą ubioru służbowego, wyjściowego i galowego dla policjantów-mężczyzn mianowanych na stałe otrzymuje brzmienie:

"1) Dotyczy policjantów pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz policjantów pełniących służbę na stanowiskach: dzielnicowych, starszych dzielnicowych, dyżurnych i przewodników psów służbowych.",

b) odnośnik nr 1 pod normą umundurowania nr 2 dotyczącą ubioru służbowego, wyjściowego i galowego dla policjantów-kobiet mianowanych na stałe otrzymuje brzmienie:

"1) Dotyczy policjantów pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz policjantów pełniących służbę na stanowiskach: dzielnicowych, starszych dzielnicowych, dyżurnych i przewodników psów służbowych.",

c) norma umundurowania nr 8 dotycząca ubioru ćwiczebnego dla policjantów otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Przepisy § 7 ust. 6, § 14 ust. 2 i § 26 ust. 1 pkt 1 lit. i rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, oraz wzór ubioru policjanta w kurtce 3/4 z podpinką określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do dnia 31 grudnia 2018 r.
§  3.  Do dnia 31 grudnia 2021 r. dopuszcza się noszenie przez policjantów umundurowania, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  4.  Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do umundurowania policjantów od dnia 1 kwietnia 2017 r.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

wzór

Ubiór policjanta w kurtce 3/4 z podpinką

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORY UBIORU ĆWICZEBNEGO POLICJANTA

wzór

a)

wzór

b)

Ubiór policjanta w mundurze ćwiczebnym z pasem głównym:

a) z bluzą ćwiczebną włożoną do spodni ćwiczebnych,

b) z bluzą ćwiczebną wyłożoną na spodnie ćwiczebne

wzór

Ubiór policjanta w mundurze ćwiczebnym bez pasa głównego

wzór

Ubiór policjanta w spodniach ćwiczebnych i koszulce polo z krótkim rękawem

wzór

Ubiór policjanta w spodniach ćwiczebnych i koszulce z krótkim rękawem T-shirt

wzór

Ubiór policjanta w kurtce służbowej letniej

wzór

Ubiór policjanta w kurtce służbowej zimowej z podpinką i ocieplaczem z polaru

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR WIZERUNKU ORŁA Z NAPISEM "POLICJA"

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Lp.Nazwa przedmiotuZestawy ubioru
w okresie zimowymw okresie letnim
12345678
1Czapka zimowa służbowaX-------
2Furażerka-XXXXXXX
3Bluza ćwiczebnaXXX--X--
4Spodnie ćwiczebneXXXXXXXX
5Koszulka z krótkim rękawem T-shirt-XXX-XX-
6Koszulka polo z krótkim rękawem----X--X
7PółgolfX-------
8Trzewiki służboweXXXXX---
9Półbuty służbowe-----XXX
10Pas głównyXXXXXXXX
11Rękawiczki skórzaneXX------
12Kurtka służbowa letnia--XXXXXX
13Kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaruXX------

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Norma umundurowania nr 8

dotycząca ubioru ćwiczebnego dla policjantów

Lp.PrzedmiotJednostka miaryPododdziały antyterrorystyczne Policji i komórki organizacyjne właściwe do spraw minersko-pirotechnicznychCentralne Biuro Śledcze PolicjiOddziały prewencji Policji, samodzielne pododdziały prewencji Policji oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, szkoły policyjne i ośrodki szkolenia PolicjiPozostałe jednostki organizacyjne

Policji

liczbaokres używalności w latachliczbaokres używalności w latachliczbaokres używalności w latachliczbaokres używalności w latach
1234567891011
1Beretszt.13------
2Czapka zimowa antyterrorystyszt.1212----
3Furażerkaszt.12121do

zużycia

(3)

1do

zużycia

(3)

4Mundur ćwiczebnykpl.1do

zużycia

(1)

1do

zużycia

(1)

1do

zużycia

(1)

1do

zużycia

(3)

5Kombinezon antyterrorystyszt.22------
6Kombinezonszt.--12----
7Zasobnik osobistyszt.--1do

zużycia

(6)

1do

zużycia

(6)

1do

zużycia

(6)

8Trzewiki specjalnepara1212----
9Oznaki stopniakpl.zgodnie z przepisami rozporządzeniazgodnie z przepisami rozporządzeniazgodnie z przepisami rozporządzeniazgodnie z przepisami rozporządzenia
Uwagi:

1. Policjantom w służbie kandydackiej nie przysługuje zasobnik osobisty.

2. Policjantom oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji przysługują 2 kpl. umundurowania - furażerka i mundur ćwiczebny, w tym policjantom służby kandydackiej można wydać 1 kpl. używany.

3. Beret przysługuje także policjantom nadzorującym wykonywanie zadań pododdziałów antyterrorystycznych Policji i komórek organizacyjnych właściwych do spraw minersko-pirotechnicznych.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).