§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.940

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2016 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.