§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2421

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2021 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.