§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek... - Dz.U.2017.1097 - OpenLEX

§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1097

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2017 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.