Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1569

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1162) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 411) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1877,9531 ha, położone na terenach miast: Gostynin, Jasło, Kraśnik, Łuków, Pionki, Przemyśl, Radom, Siedlce, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Tomaszów Lubelski i Włodawa oraz gmin: Baranów Sandomierski, Białobrzegi, Gorzyce, Horodło, Janów Lubelski, Jedlicze, Kobierzyce, Łapy, Łuków, Mińsk Mazowiecki, Nisko, Nowa Dęba, Nowe Miasto nad Pilicą, Opatów, Orły, Ożarów Mazowiecki, Pilawa, Połaniec, Poniatowa, Przasnysz, Rudnik nad Sanem, Ryki, Rymanów, Siedlce, Staszów, Tomaszów Lubelski, Tuczępy, Węgrów, Wierzbica i Wyszków.";

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK WISŁOSAN:
a) w Podstrefie Tarnobrzeg w Kompleksie 2 opis obrębu ewidencyjnego otrzymuje brzmienie:

"Obręb ewidencyjny nr 0002 Gorzyce, ark. mapy 10, woj. podkarpackie",

b) w Podstrefie Tomaszów Lubelski opis granic i terenu Kompleksu 2 otrzymuje brzmienie:

"Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Łaszczówka-Kolonia, ark. mapy 1

Granica biegnie od pkt 5048, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 25/1 w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy działek: 25/1 i 25/5 przez pkt 42 do pkt 5029. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i przebiega wzdłuż granicy działki 25/6 przez pkt: 5028 i 5027 do pkt 5026, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 5025. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i przebiega wzdłuż granicy działek 25/6, 25/12, 25/7, 25/8, 25/13, 25/14 i 25/9 przez pkt: 5973, 5974, 5975, 5976, 57, 5977, 5978, 5979, 59, 5060, 6182, 1, 4 i 5057 do pkt 5056, a następnie zmienia kierunek na północno-wschodni i przebiega wzdłuż granicy działki 25/10 do pkt 5055. Następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granicy działek 25/10 i 25/11 przez pkt 63 do pkt 5054. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki 25/11 do pkt 5053, gdzie skręca w kierunku północnym i dochodzi do pkt 5052. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i przebiega wzdłuż granicy działek 25/11, 25/4, 25/3, 25/2 i 25/1 przez pkt: 5051, 15, 50, 48 i 47 do pkt 5048, od którego rozpoczęto opis.",

c) w Podstrefie Radom w Kompleksie 3 opis granic i terenu Obszaru 4 otrzymuje brzmienie:

"Obszar 4

Obręb ewidencyjny Pionki, ark. mapy 28

Granica biegnie od pkt 1.28-59, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 1461/204, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 1461/204 przez pkt: 1.28-19 i 1.28-20 do pkt 1.28-56. Następnie skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt 1.28-57, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni i przez pkt 1.28-58 dochodzi do pkt 1.18-33. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do pkt 1.28-389, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim i przebiega wzdłuż granicy działki 1461/204 przez pkt 1.28-395 do pkt 1.28-394. Następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i przebiega wzdłuż granicy działki 1461/212 przez pkt: 1.28-399 i 1.28-398 do pkt 1.28-555. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy działki 1461/212 do pkt 1.28-556, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez pkt 1.28-557 dochodzi do pkt 1.28-558. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i przebiega wzdłuż granicy działki 1461/204 do pkt 1.28-390, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i przebiega wzdłuż granicy działek: 1461/204, 1461/7 i 1461/8 przez pkt: 1.28-11, 1.28-383, 1.28-10, 1.28-384, 1.28-14, 1.28-9, 1.28-8, 1.28-7, 1.28-15 i 1.29-14 do pkt 1.29-15. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i przebiega wzdłuż granicy działek: 1461/8 i 1461/204 przez pkt: 1.28-61 i 1.28-60 do pkt 1.28-59, od którego rozpoczęto opis.",

d) w Podstrefie Białobrzegi:
opis granic i terenu Kompleksów 1-3 otrzymuje brzmienie:

"Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 0001 - Białobrzegi, ark. mapy 16

Granica biegnie od pkt 20225, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 1243/159, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działek: 1243/159, 1243/160 i 1243/162 przez pkt: 20216, 20224, 1884, 1898 i 69 do pkt 20917, skąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy działek: 1243/162 i 1243/164 przez pkt 1906 do pkt 20916. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granicy działek: 1243/164 i 1243/165 przez pkt 20915 do pkt 20914, a następnie skręca w kierunku wschodnim do pkt 6517, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przebiega wzdłuż granicy działek: 1243/166 i 1243/170 przez pkt: 1916 i 20984 do pkt 6518. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i przebiega wzdłuż granicy działki 1243/170 do pkt 1931, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt 1930. Następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 1929. W tym miejscu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przebiega wzdłuż granicy działek: 1243/170, 1243/169, 1243/168, 1243/156, 1243/155 i 1243/153 przez pkt: 7198, 1928, 1924, 7197, 1917, 1897, 7196, 7195, 7194, 7193 i 6463 do pkt 6464. Następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 1243/153 przez pkt 1176 do pkt 7187. Tu załamuje się na północ i biegnie wzdłuż granicy działek: 1243/153 i 1243/152 przez pkt 1885 do pkt 6450, a następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przebiega wzdłuż granicy działki 1243/152 do pkt 6449, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim i przebiega wzdłuż granicy działki 1243/152 do pkt 6448. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki 1243/151 przez pkt 1171 do pkt 6447, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przebiega wzdłuż granicy działki 1243/150 do pkt 6446. Następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i przebiega wzdłuż granicy działek: 1243/150 i 1243/156 przez pkt: 6445 i 1870 do pkt 16621, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim i przebiega wzdłuż granicy działek: 1243/157 i 1243/159 przez pkt 1878 do pkt 20225, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 0001 - Białobrzegi, ark. mapy 16

Granica biegnie od pkt 903, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 1243/125, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działek: 1243/125 i 1243/182 przez pkt: 9573, 9572 i 901 do pkt 9571. Następnie skręca w kierunku wschodnim do pkt 1940, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przebiega wzdłuż granicy działek: 1243/182, 1243/183, 1243/185 i 1243/186 przez pkt: 2437, 1939 i 2272 do pkt 1938. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i przebiega wzdłuż granicy działki 1243/186 przez pkt: 1937 i 7202 do pkt 7201, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przebiega wzdłuż granicy działek: 1243/186 i 1243/184 przez pkt: 2048, 7200, 7199 do pkt 1936. Tu załamuje się w kierunku północnym i przebiega wzdłuż granicy działek: 1243/184, 1243/183, 1243/181 i 1243/172 przez pkt: 1935, 2307 i 1934 do pkt 1933. W tym miejscu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przebiega wzdłuż granicy działki 1243/172 do pkt 1932, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 6519, a następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 6520. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 1243/125 do pkt 6521, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 903, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 0001 - Białobrzegi, ark. mapy 16

Granica biegnie od pkt 9577, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 1346/32, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 1346/32 przez pkt 9578 do pkt 9579. Następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, przechodzi przez pkt 6529 do pkt 6530, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 21271. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i przebiega wzdłuż granicy działki 1346/32 przez pkt 21287 do pkt 21272, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działek: 1346/32 i 1346/33 przez pkt: 6579 i 1540 do pkt 6578. Następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przebiega wzdłuż granicy działek: 1346/33 i 1346/32 przez pkt 1538 do pkt 6525. W tym miejscu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 21277, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 21276 i 21275 do pkt 21274. W tym miejscu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 21273. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki 1346/32 w kierunku południowo-zachodnim do pkt 6524, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 6523. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt 9577, od którego rozpoczęto opis.",

skreśla się opis granic i terenu Kompleksów 4-8,
e) na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK WISŁOSAN dodaje się opisy granic i terenu Podstref Gostynin i Włodawa w brzmieniu:

"Podstrefa Gostynin

Obręb ewidencyjny nr 0001 Gostynin, ark. mapy 4

Granica biegnie po granicach działki 435/3, od pkt 14895, położonego w północno-wschodnim narożniku działki, w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 11699 i 11718 do pkt 1733, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do pkt 14896. Stąd biegnie w kierunku północnym przez pkt: 15093, 15092 i 15091 do pkt 15090, a następnie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez pkt: 15089, 15088, 15087, 15086, 15085, 15096 i 14893 do pkt 14894. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 14895, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Włodawa

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 0001, ark. mapy 1

Granica biegnie po granicach działki 7/2 od pkt 0100010101, położonego w północno-zachodnim narożniku działki, w kierunku północno-wschodnim do pkt 0100010008, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do pkt 0100010023. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 0100010102, a następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do pkt 0100010101, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 0001, ark. mapy 2

Granica biegnie od pkt 0100020295, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 2849, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działek: 2849 i 2850 przez pkt 0100020354 do pkt 0100020353. Następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granicy działki 2850 do pkt 0100020140. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do pkt 0100020121, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 0100020004, skąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działek: 2850 i 2849 przez pkt: 0100020003, 0100020355, 0100020114 i 0100020118 do pkt 0100020002. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 2849 przez pkt: 0100020290, 0100020291, 0100020292, 0100020293 i 0100020294 do pkt 0100020295, od którego rozpoczęto opis.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.