Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2434

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955 i 1641) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1031, z późn. zm. 1 ) w załączniku nr 1 "Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju":
1)
w części dotyczącej województwa kujawsko-pomorskiego powiatu świeckiego w części Gminy wyrazy "Pruszcz 041408 2" zastępuje się wyrazami:

"Pruszcz 041408 3

Pruszcz - miasto 041408 4

Pruszcz - obszar wiejski 041408 5";

2)
w części dotyczącej województwa lubelskiego powiatu krasnostawskiego w części Gminy wyrazy "Izbica 060604 2" zastępuje się wyrazami:

"Izbica 060604 3

Izbica - miasto 060604 4

Izbica - obszar wiejski 060604 5";

3)
w części dotyczącej województwa łódzkiego:
a)
powiatu pabianickiego w części Gminy wyrazy "Lutomiersk 100806 2" zastępuje się wyrazami:

"Lutomiersk 100806 3

Lutomiersk - miasto 100806 4

Lutomiersk - obszar wiejski 100806 5",

b)
powiatu skierniewickiego w części Gminy wyrazy "Bolimów 101501 2" zastępuje się wyrazami:

"Bolimów 101501 3

Bolimów - miasto 101501 4

Bolimów - obszar wiejski 101501 5";

4)
w części dotyczącej województwa mazowieckiego:
a)
powiatu mińskiego w części Gminy wyrazy "Cegłów 141204 2" zastępuje się wyrazami:

"Cegłów 141204 3

Cegłów - miasto 141204 4

Cegłów - obszar wiejski 141204 5",

b)
powiatu płońskiego w części Gminy wyrazy "Nowe Miasto 142008 2" zastępuje się wyrazami:

"Nowe Miasto 142008 3

Nowe Miasto - miasto 142008 4

Nowe Miasto - obszar wiejski 142008 5",

c)
powiatu radomskiego w części Gminy wyrazy "Jedlnia-Letnisko 142506 2" zastępuje się wyrazami:

"Jedlnia-Letnisko 142506 3

Jedlnia-Letnisko - miasto 142506 4

Jedlnia-Letnisko - obszar wiejski 142506 5";

5)
w części dotyczącej województwa śląskiego powiatu częstochowskiego w części Gminy wyrazy "Olsztyn 240412 2" zastępuje się wyrazami:

"Olsztyn 240412 3

Olsztyn - miasto 240412 4

Olsztyn - obszar wiejski 240412 5";

6)
w części dotyczącej województwa świętokrzyskiego powiatu opatowskiego w części Gminy wyrazy "Iwaniska 260602 2" zastępuje się wyrazami:

"Iwaniska 260602 3

Iwaniska - miasto 260602 4

Iwaniska - obszar wiejski 260602 5";

7)
w części dotyczącej województwa wielkopolskiego powiatu pilskiego w części Gminy wyrazy "Kaczory 301903 2" zastępuje się wyrazami:

"Kaczory 301903 3

Kaczory - miasto 301903 4

Kaczory - obszar wiejski 301903 5".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. poz. 161, z 2001 r. poz. 100 i 1840, z 2002 r. poz. 1459, z 2003 r. poz. 2022, z 2004 r. poz. 2535, z 2005 r. poz. 1706, z 2006 r. poz. 246 i 1577, z 2007 r. poz. 1386, z 2008 r. poz. 1358, z 2009 r. poz. 1559, z 2010 r. poz. 1727, z 2012 r. poz. 403 i 1389, z 2013 r. poz. 1585, z 2014 r. poz. 1829, z 2015 r. poz. 2266, z 2016 r. poz. 1916, z 2017 r. poz. 2248, z 2018 r. poz. 717, z 2019 r. poz. 339 oraz z 2020 r. poz. 629 i 2260.