Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2248

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1031, z późn. zm.) w załączniku nr 1 "Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju" wprowadza się następujące zmiany:
1) w części dotyczącej województwa lubelskiego powiatu opolskiego w części Gminy wyrazy "Józefów nad Wisłą 061202 2" zastępuje się wyrazami:

"Józefów nad Wisłą 061202 3

Józefów nad Wisłą - miasto 061202 4

Józefów nad Wisłą - obszar wiejski 061202 5";

2) w części dotyczącej województwa lubuskiego powiatu nowosolskiego w części Gminy wyrazy "Otyń 080407 2" zastępuje się wyrazami:

"Otyń 080407 3

Otyń - miasto 080407 4

Otyń - obszar wiejski 080407 5";

3) w części dotyczącej województwa małopolskiego powiatu nowosądeckiego w części Gminy wyrazy "Chełmiec 121002 2" zastępuje się wyrazami:

"Chełmiec 121002 3

Chełmiec - miasto 121002 4

Chełmiec - obszar wiejski 121002 5";

4) w części dotyczącej województwa mazowieckiego powiatu gostynińskiego w części Gminy wyrazy "Sanniki 140404 2" zastępuje się wyrazami:

"Sanniki 140404 3

Sanniki - miasto 140404 4

Sanniki - obszar wiejski 140404 5";

5) w części dotyczącej województwa opolskiego powiatu opolskiego w części Gminy wyrazy "Tułowice 160912 2" zastępuje się wyrazami:

"Tułowice 160912 3

Tułowice - miasto 160912 4

Tułowice - obszar wiejski 160912 5";

6) w części dotyczącej województwa świętokrzyskiego:
a) powiatu buskiego w części Gminy wyrazy "Wiślica 260108 2" zastępuje się wyrazami:

"Wiślica 260108 3

Wiślica - miasto 260108 4

Wiślica - obszar wiejski 260108 5",

b) powiatu kieleckiego w części Gminy wyrazy "Łagów 260407 2" zastępuje się wyrazami:

"Łagów 260407 3

Łagów - miasto 260407 4

Łagów - obszar wiejski 260407 5",

c) powiatu koneckiego w części Gminy:
wyrazy "Radoszyce 260504 2" zastępuje się wyrazami:

"Radoszyce 260504 3

Radoszyce - miasto 260504 4

Radoszyce - obszar wiejski 260504 5",

wyrazy "Słupia (Konecka) 260506 2" zastępuje się wyrazami "Słupia Konecka 260506 2".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.