§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. - Dz.U.2018.2365 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2365

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.