Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1944

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 października 2017 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.