Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1944

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 października 2017 r.
§  2.  Wyroby, których jakość handlowa jest zgodna z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 1, mogą:
1) być produkowane zgodnie z dotychczasowymi szczegółowymi wymaganiami w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych i zawierać w oznakowaniu oświadczenie "niskosłodzony/a" oraz być wprowadzane do obrotu do dnia 1 października 2019 r.;
2) pozostawać w obrocie do dnia 1 października 2021 r.