Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1521

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 sierpnia 2019 r.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.