Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.595

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 2018 r.
§  3.  Do refundacji kosztów kwalifikowalnych objętych umowami o przyznaniu pomocy zawartymi przed dniem 18 stycznia 2017 r. przepis § 17 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.