Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1331

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lipca 2017 r.
§  3.  W przypadku gdy decyzja o przyznaniu pomocy, o której mowa w § 2 pkt 1, została wydana przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, zmienia tę decyzję przez przyznanie tej pomocy w okresie obejmującym pięć kolejnych dwunastomiesięcznych okresów pomocy.