Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.894

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 maja 2020 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.