§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości... - Dz.U.2018.1423 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1423

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 2018 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.