§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1740

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 2023 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.