§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1740

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 2023 r.
§  2. 
Wnioski o mianowanie na stopień złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.