Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.872

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2020 r.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 lit. b i c, pkt 3 i 5, które wchodzą w życie z dniem 25 maja 2020 r.