§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi. - Dz.U.2022.1135 - OpenLEX

§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1135

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 maja 2022 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.