§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi. - Dz.U.2022.1135 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1135

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 maja 2022 r.
§  2. 
Do przymusu bezpośredniego, którego stosowanie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.