Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1749

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2019 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474, z 2017 r. poz. 2194 oraz z 2019 r. poz. 862) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Lekarz, lekarz dentysta odbywający staż otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2509 zł.".