Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1684

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 września 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 września 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1671) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. z 2016 r. poz. 842) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELA STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

Lp.Stanowisko służboweStawka uposażenia zasadniczego w złotych
1Szef CBA10 500-13 500
2Zastępca Szefa CBA9200-12 000
3Doradca Szefa CBA6200-9200
4Dyrektor departamentu, dyrektor biura, dyrektor delegatury7800-9200
5Zastępca dyrektora departamentu, zastępca dyrektora biura, zastępca dyrektora delegatury7600-8700
6Naczelnik wydziału7200-8300
7Zastępca naczelnika wydziału6200-7800
8Kierownik sekcji5300-7800
9Radca prawny3600-7800
10Audytor3600-7800
11Ekspert3600-7800
12Agent specjalny6500-7000
13Starszy agent5400-6200
14Agent4800-5200
15Młodszy agent4400-4600
16Starszy inspektor4000-4200
17Inspektor3600-3800
18Młodszy inspektor3200-3400