Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.816

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 323) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STANOWISKA SŁUŻBOWEGO Z ZASZEREGOWANIEM STANOWISK SŁUŻBOWYCH DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ORAZ STOPNI ETATOWYCH

Lp.Nazwa stanowiskaStopień etatowyGrupa uposażeniaStawka w złotych
1Komendantgenerał dywizji018630
2Zastępca Komendantagenerał brygady027130
3Dyrektor Zarządupułkownik035510
4Zastępca Dyrektora Zarządupodpułkownik045100
5Główny Księgowypodpułkownik045100
6Naczelnik Wydziałupodpułkownik054410
7Zastępca Naczelnika Wydziałumajor064180
8Radca Prawnymajor073960
9Główny Specjalistamajor073960
10Koordynatormajor073960
11Kierownik Sekcjikapitan083520
12Psychologkapitan083520
13Lekarzkapitan083520
14Rzecznik prasowykapitan093260
15Kapelankapitan093260
16Audytor Wewnętrznykapitan093260
17Starszy Specjalistakapitan093260
18Specjalistakapitan102940
19Ekspertchorąży112435
20Ratownik Medycznychorąży112435
21Pielęgniarka/Pielęgniarzchorąży112435
22Starszy Funkcjonariuszpodoficer122270
23Funkcjonariuszpodoficer132110
24Kursantszeregowy141760
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).