Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.252

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJA 1
z dnia 10 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2016 r. poz. 552, 904, 960 i 1250 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 315, z 2015 r. poz. 484 i 1380 oraz z 2016 r. poz. 384) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługują funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu od dnia 1 stycznia 2017 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STOPNIA SŁUŻBOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM WYSŁUGI LAT

Stopień

służbowy

Miesięcznie w złotych - przy wysłudze lat:
do 2pow. 2pow. 5pow. 8pow. 11pow. 14pow. 17pow. 20pow. 23pow. 26pow. 29pow. 32pow. 35
gen. dywizji2281,02371,02461,02552,0
gen. brygady1979,02046,02136,02227,02317,0
pułkownik1696,01726,01795,01844,01883,01923,01961,01999,0
podpułkownik1605,01632,01657,01722,01768,01803,01838,01872,01906,0
major1516,01541,01567,01592,01657,01704,01739,01774,01807,01840,0
kapitan1432,01458,01484,01510,01535,01579,01625,01659,01695,01729,01762,0
porucznik1364,01390,01415,01441,01468,01493,01538,01582,01617,01652,01686,01719,0
podporucznik1293,01318,01343,01368,01395,01411,01447,01493,01539,01576,01612,01647,01682,0
starszy chorąży1353,01369,01385,01401,01417,01444,01480,01508,01534,01560,01580,0
chorąży1299,01315,01331,01347,01364,01380,01407,01443,01469,01496,01522,01542,0
młodszy chorąży1246,01262,01278,01295,01311,01328,01343,01368,01404,01429,01454,01479,01499,0
starszy

sierżant

1260,01270,01280,01290,01301,01322,01343,01364,01385,01406,01426,0
sierżant1200,01211,01222,01233,01243,01254,01275,01295,01316,01337,01357,01377,0
plutonowy1176,01187,01198,01209,01219,01230,01241,01262,0
kapral1148,01168,01179,01189,01200,01211,01222,01244,0
starszy szeregowy1138,01159,01169,01180,01191,01202,01213,0
szeregowy1129,01149,01160,01171,01182,01193,01204,0

ZAŁĄCZNIK Nr  2

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STANOWISKA SŁUŻBOWEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK

Stanowisko służboweMiesięcznie

w złotych

o stopniu etatowym generała dywizji i grupie uposażenia:
U-019440,0
o stopniu etatowym generała brygady i grupie uposażenia:
U-028630,0
U-037710,0
o stopniu etatowym pułkownika i grupie uposażenia:
U-046900,0
U-056610,0
U-066290,0
U-075880,0
U-085590,0
o stopniu etatowym podpułkownika i grupie uposażenia:
U-095350,0
U-104820,0
U-114260,0
o stopniu etatowym majora i grupie uposażenia:
U-123980,0
U-133610,0
U-143290,0
o stopniu etatowym kapitana i grupie uposażenia:
U-152960,0
U-162700,0
o stopniu etatowym porucznika i grupie uposażenia:
U-172530,0
U-182410,0
o stopniu etatowym chorążego i grupie uposażenia:
U-182410,0
U-192340,0
U-202290,0
U-212250,0
U-222150,0
U-232100,0
o stopniu etatowym podoficera i grupie uposażenia:
U-202290,0
U-212250,0
U-222150,0
U-232100,0
U-242040,0
U-252010,0
U-261950,0
U-271900,0
U-281850,0
o stopniu etatowym szeregowego i grupie uposażenia:
U-291700,0
U-301670,0
U-311590,0
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).