Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1522

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2019 r.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.