Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1522

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2019 r.
§  3.  Do wniosków o udzielenie dotacji, o których mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.