Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1522

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2019 r.
§  2.  W 2019 r. wnioski o udzielenie dotacji, o których mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, składa się w terminie do dnia 30 września.