Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1522

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2019 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z 2016 r. poz. 1614, z 2017 r. poz. 1470 oraz z 2019 r. poz. 901) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.