Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1522

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Na podstawie art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z 2016 r. poz. 1614, z 2017 r. poz. 1470 oraz z 2019 r. poz. 901) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  W 2019 r. wnioski o udzielenie dotacji, o których mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, składa się w terminie do dnia 30 września.
§  3.  Do wniosków o udzielenie dotacji, o których mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

RODZAJE KOSZTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA DOTACJĄ I ROCZNE STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Lp.ZadanieRodzaj kosztów kwalifikujących się

do objęcia dotacją

Roczna stawka dotacji

(w złotych)

1234
1Organizacja Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, w tym wypłacone nagrody za osiągnięcia w hodowli przyznane na tej wystawie1) nagrody finansowe i rzeczowe dla hodowców za osiągnięcia w hodowli przyznawane na tej wystawie300 000
2) wynagrodzenia
3) podróże służbowe
4) usługi
5) zużycie materiałów i energia
6) pozostałe koszty
2Nagrody przyznane i wypłacone za zwierzęta, które zdobyły tytuły czempionów lub wiceczempionów na regionalnych, okręgowych, wojewódzkich, branżowych i specjalistycznych wystawach zwierząt hodowlanych25 000
3Nagrody przyznane i wypłacone za konie hodowli krajowej, które zdobyły I, II lub III lokaty na Mistrzostwach Polski Młodych Koni organizowanych przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg koni, jako próby użytkowości dla 4-, 5-, 6- i 7-letnich koni ras: pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej lub trakeńskiej, w dyscyplinach:
1) ujeżdżenie8 550
2) skoki przez przeszkody11 400
3) wszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw)5 550
4) powożenie zaprzęgami jednokonnymi3 000
4Nagrody przyznane i wypłacone za konie hodowli krajowej, które zdobyły I, II, III lub IV lokaty na ogólnopolskich czempionatach hodowlanych koni, organizowanych przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg koni, w rasie:
1) małopolskiej6 800
2) wielkopolskiej6 800
3) polski koń szlachetny półkrwi6 800
4) śląskiej6 800
5) polski koń zimnokrwisty6 800
6) huculskiej6 800
7) konik polski6 800
8) kuc6 800
9) trakeńskiej6 800
5Prowadzenie ksiąg bydła ras mlecznych, z wyjątkiem rasy białogrzbietej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

2 304 500
6Prowadzenie ksiąg bydła rasy białogrzbietej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

7) narzut kosztów ogólnych

156 000
7Prowadzenie ksiąg bydła ras mięsnych1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

1 048 000
8Prowadzenie ksiąg świń, z wyjątkiem ras złotnickiej białej i złotnickiej pstrej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

3 200 000
9Prowadzenie ksiąg świń ras złotnickiej białej i złotnickiej pstrej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

7) narzut kosztów ogólnych

200 000
10Prowadzenie ksiąg koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski, kuców i arden polski1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

5 109 000
11Prowadzenie ksiąg koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

237 000
12Prowadzenie ksiąg koni rasy trakeńskiej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

60 000
13Prowadzenie ksiąg kuców szetlandzkich1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

60 000
14Prowadzenie ksiąg koni rasy kłusak1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

50 000
15Prowadzenie ksiąg owiec1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

3 320 000
16Prowadzenie ksiąg kóz, z wyjątkiem rasy karpackiej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

7) narzut kosztów ogólnych

37 000
17Prowadzenie ksiąg kóz rasy karpackiej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

7) narzut kosztów ogólnych

37 000
18Prowadzenie ksiąg drobiu1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

98 000
19Prowadzenie ksiąg rodów drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

7) narzut kosztów ogólnych

59 000
20Prowadzenie oceny wartości użytkowej bydła ras mlecznych1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

18 768 840
21Prowadzenie oceny wartości użytkowej bydła ras mięsnych1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

1 055 000
22Prowadzenie oceny wartości użytkowej świń, z wyjątkiem ras złotnickiej białej i złotnickiej pstrej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

2 420 000
23Prowadzenie oceny wartości użytkowej świń ras złotnickiej białej i złotnickiej pstrej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

64 000
24Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski, kuców i arden polski oraz oceny wartości hodowlanej koni rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

1 754 000
25Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

207 000
26Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni rasy trakeńskiej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

147 000
27Prowadzenie oceny wartości użytkowej kuców szetlandzkich1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

31 000
28Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni rasy kłusak1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

21 000
29Prowadzenie oceny wartości użytkowej owiec1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

3 459 000
30Prowadzenie oceny wartości użytkowej kóz1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

37 000
31Prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu, z wyłączeniem oceny testowej wartości użytkowej drobiu1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

2 145 000
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej - rolnictwo i rozwój wsi, na postawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).