§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie statutu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2021.96 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie statutu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.96

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 2021 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.