Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1167

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1248 oraz z 2016 r. poz. 2241) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 707,9814 ha, położone na terenach miast: Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Puławy, Skarżysko-Kamienna, Starachowice oraz gmin: Bliżyn, Iłża, Końskie, Mniszków, Morawica, Piekoszów, Połaniec, Puławy, Sędziszów, Staszów, Stąporków, Suchedniów, Szydłowiec i Tułowice.";

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ "STARACHOWICE":
a) w Podstrefie Starachowice opis granic i terenu Kompleksu 4 otrzymuje brzmienie:

"Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 07, miasto Starachowice

Granica biegnie od pkt nr 5, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 884/28, w kierunku wschodnim do pkt nr 382. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 3445, 3450, 393 i 391 do pkt nr 404, zlokalizowanego u zbiegu działek: 884/28, 884/8 i 884/34. W pkt nr 404 załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt nr 403, położonego u zbiegu działek: 884/8, 884/34 i 884/7. W pkt nr 403 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 390, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do pkt nr 389. W pkt nr 389 zmienia kierunek na północny i biegnie do pkt nr 386, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie przez pkt nr 385 do pkt nr 384. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granic działek: 884/8, 884/12 i 884/20 przez pkt nr: 109, 406, 110, 111, 112 i 418 do pkt nr 407. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 408, gdzie skręca w kierunku północnym, i dochodzi do pkt nr 422, zlokalizowanego u zbiegu działek: 884/20, 884/30 i 884/19. W pkt nr 422 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 423, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do pkt nr 424. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 410 do pkt nr 411. W pkt nr 411 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 884/30, 884/28 i 884/33 przez pkt nr: 1330 i 425 do pkt nr 426, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie do pkt nr 414. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 374, w którym zmienia kierunek na północny, i dochodzi do pkt nr 76. W pkt nr 76 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 416, gdzie zmienia kierunek na północny, i biegnie wzdłuż granicy działki 884/33 przez pkt nr: 434, 433 i 432 do pkt nr 445. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 444, w którym skręca w kierunku północnym, i dochodzi do pkt nr 443. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do pkt nr 378, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i dochodzi do pkt nr 379. W pkt nr 379 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 884/10, 884/11 i 884/33 przez pkt nr: 442 i 398 do pkt nr 2684. W pkt nr 2684 zmienia kierunek na północny i biegnie do pkt nr 396, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do pkt nr 397. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt nr 392, w którym skręca w kierunku północnym, i biegnie przez pkt nr 70 do pkt nr 9. W pkt nr 9 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt nr 8, zlokalizowanego u zbiegu działek: 884/3, 884/28 i 764/12. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki 884/28 przez pkt nr: 1635, 7, 6 i 1458 do pkt nr 5, od którego rozpoczęto opis. Działka 884/13, ograniczona pkt nr 430, 429, 417 i 415, nie należy do kompleksu. Granica enklawy biegnie od pkt nr 430, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku wschodnim do pkt nr 429, położonego u zbiegu działek: 884/13, 884/33 i 884/28. W pkt nr 429 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 417, zlokalizowanego u zbiegu działek: 884/13, 884/33 i 884/28. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 415, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 884/13. W pkt nr 415 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 430, od którego rozpoczęto opis.",

b) w Podstrefie Ostrowiec Świętokrzyski dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 6 w brzmieniu:

"Kompleks 6

Obręb ewidencyjny 28, miasto Ostrowiec Świętokrzyski

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 922, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 3/48, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 3/48 do pkt nr 921. W pkt nr 921 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 3/48 i 3/53 przez pkt nr 920 do pkt nr 1186. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 1187. W pkt nr 1187 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 3/53, 3/61, 3/60 i 3/59 przez pkt nr: 910, 908, 1136, 1137, 906 i 1141 do pkt nr 1158. W pkt nr 1158 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granic działek: 3/59 i 3/51 przez pkt nr 1125 do pkt nr 74. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 3/51 przez pkt nr: 911, 912, 915 i 916 do pkt nr 917. W pkt nr 917 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 3/52 i 3/48 przez pkt nr: 918 i 929 do pkt nr 922, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 1167, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 3/65, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 3/65 i 3/66 przez pkt nr 1168 do pkt nr 1169. W pkt nr 1169 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 3/66 do pkt nr 1173. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 3/68 i 3/57 przez pkt nr 1174 do pkt nr 1183. W pkt nr 1183 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 3/58 do pkt nr 1184. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 1185. W pkt nr 1185 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt nr 781, w którym skręca w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granicy działki 3/58 do pkt nr 782. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 783 do pkt nr 784. W pkt nr 784 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 3/58, 3/57 i 3/56 przez pkt nr: 1182, 1181, 1165, 1164, 1163 i 1162 do pkt nr 1180. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granic działek: 3/56, 3/67 i 3/65 przez pkt nr: 1146, 1170 i 1159 do pkt nr 1167, od którego rozpoczęto opis.",

c) w Podstrefie Połaniec:
opis granic i terenu Kompleksu 4 otrzymuje brzmienie:

"Kompleks 4

Granica biegnie od pkt nr 842, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 706/1, w kierunku południowo-zachodnim przez pkt nr: 841, 861, 860, 840 i 932 do pkt nr 839. W pkt nr 839 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 706/1, 706/2 i 706/4 przez pkt nr: 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 936, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 939, 844 i 843 do pkt nr 838. W pkt nr 838 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 837 do pkt nr 836. W pkt nr 836 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 193, 199, 201, 207, 206, 212, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 i 234 do pkt nr 235, stanowiącego północny narożnik działki 705. W pkt nr 235 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez pkt nr: 330, 335, 334, 333, 338, 1180, 337, 942 i 938 do pkt nr 842, od którego rozpoczęto opis.",

dodaje się opis granic i terenu Kompleksów 5 i 6 w brzmieniu:

"Kompleks 5

Granica biegnie po granicy działki 711 od pkt nr 752, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku tej działki, w kierunku południowo-zachodnim przez pkt nr: 753, 779, 778, 777, 776, 754, 775, 774, 773, 755, 443, 440, 438, 436, 434, 432, 485, 429, 426, 425, 420, 417 i 1177 do pkt nr 1226, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt nr 1225. W pkt nr 1225 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez pkt nr: 1228 i 1229 do pkt nr 1224, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt nr 1223. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez pkt nr: 1230 i 1231 do pkt nr 1227, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki. W pkt nr 1227 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 747, 767, 768, 769, 748, 770, 771, 749, 772 i 750 do pkt nr 751, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie przez pkt nr: 466, 465 i 464 do pkt nr 752, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Granica biegnie od pkt nr 785, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 703, w kierunku zachodnim przez pkt nr: 784, 818, 783, 817, 816, 782, 815, 814, 781, 813, 812, 811, 810, 809, 808, 807, 806, 805, 804, 803 i 802 do pkt nr 780, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działek: 703 i 704 przez pkt nr: 420, 419, 418, 417, 416, 415, 414, 413, 412, 1205, 411, 410, 409, 408, 407, 406, 405, 404, 403, 402 i 401 do pkt nr 400. W pkt nr 400 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez pkt nr 399 do pkt nr 398, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez pkt nr: 397, 396, 395, 394, 393, 392, 391, 390, 389, 388 i 387 do pkt nr 788. W pkt nr 788 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez pkt nr: 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801 i 787 do punktu nr 786. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 91, 90, 1204, 95 i 94 do pkt nr 785, od którego rozpoczęto opis.",

d) na końcu dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Staszów w brzmieniu:

"Podstrefa Staszów

Obręb ewidencyjny 6 Grzybów, gmina Staszów

Kompleks 1

Granica biegnie po granicy działki 322/3 od pkt nr 1414, zlokalizowanego w zachodnim narożniku tej działki, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 1412, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie do pkt nr 1411. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt nr 1410, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie do pkt nr 1409. W pkt nr 1409 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 577/44, 575/43 i 573/42 do pkt nr 1403. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 1402, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i dochodzi do pkt nr 1401. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 1400. W pkt nr 1400 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 1399. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt nr 1398, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez pkt nr 1395 do pkt nr 1413. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt nr 1414, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt nr 2287, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 331/2, w kierunku północnym do pkt nr 2288. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 331/2 i 332/2 przez pkt nr 2289 do pkt nr 2281. W pkt nr 2281 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 2282. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 332/2 do pkt nr 2283. Stąd skręca w kierunku południowym i dochodzi do pkt nr 2284. W pkt nr 2284 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 332/2 i 331/2 przez pkt nr 2290 do pkt nr 2285, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do pkt nr 2286. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 2287, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie po granicy działki 329/2 od pkt nr 1532, zlokalizowanego w zachodnim narożniku tej działki, w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 1533 i 1534 do pkt nr 1425. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 1426, 1427, 1428, 1429, 1380 i 1523 do pkt nr 1524. W pkt nr 1524 skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt nr 1525. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 1526. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt nr 1507. W pkt nr 1507 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 1520, 1519, 1518, 1517, 1516 i 1515 do pkt nr 1514. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt nr 1513. W pkt nr 1513 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 1532, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od pkt nr 1358, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 331/4, w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 2291 do pkt nr 2292. W pkt nr 2292 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 2293. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 332/3, 333/2 i 1019/2 przez pkt nr: 2294 i 1359 do pkt nr 1362, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 1019/2 przez pkt nr: 1531 i 1529 do pkt nr 1530. W pkt nr 1530 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 1019/2, 333/2, 332/3 i 331/4 przez pkt nr: 1366, 1367, 1368, 1335, 1353, 1352, 1351, 1350, 1349, 1348, 1347 i 1342 do pkt nr 1358, od którego rozpoczęto opis.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.