§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu. - Dz.U.2015.1787 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1787

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 listopada 2015 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.