§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1037

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 2021 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2021 r.