Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.79

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 stycznia 2020 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.