Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.79

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 stycznia 2020 r.
§  2. 
1.  Zaświadczenia o demontażu pojazdu wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność.
2.  Zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność.