§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów. - Dz.U.2015.2257 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2257

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2015 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.