§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu... - Dz.U.2018.153 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.153

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 stycznia 2018 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.