§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.131.1079

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 2009 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.