§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.131.1079

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 2009 r.
§  2.
W roku szkolnym:
1)
2009/2010 uczniowie klas II i III gimnazjum,
2)
2010/2011 uczniowie klas III gimnazjum

- realizują zajęcia edukacyjne "Wychowanie do życia w rodzinie" w ramach zajęć edukacyjnych "Wiedza o społeczeństwie".